Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een arbodienst?

Date woensdag, 16 maart 2016 11:35 |   | 

Werkstress

 

Als iemand gemotiveerd en met plezier werkt, haalt iemand energie uit zijn werk. Ervaart de werknemer werkstress, bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk, dan neemt de kans op verzuim toe door controleverlies en een gebrek aan energiebronnen. In meer dan 70% van de gevallen is psychisch verzuim gerelateerd aan stress op het werk, vaak met langdurig ziekteverzuim als gevolg. Het is daarom uitermate belangrijk om psychische klachten vanwege werkstress vroegtijdig te signaleren. Maar waar moet u als werkgever op letten en hoe kunt u verzuim door werkgerelateerde stress tegengaan, of juist langdurige uitval door aanhoudende stressklachten voorkomen?

 

Stress op het werk: hoge werkdruk zorgt voor een verstoorde balans

Werknemers staan onder druk, ervaren minder regelruimte en meer werk moet gedaan worden met minder personeel. De afgelopen jaren is het aandeel werknemers met stressklachten en burn-out klachten mede hierdoor toegenomen. Werkstress wordt een werknemer vaak teveel als de werkbelasting op verschillende gebieden oploopt, en hij door een hoge werkdruk en stress niet alleen de controle op het werk verliest, maar ook thuis en bijvoorbeeld op sociaal en financieel niveau. Deze psychische klachten zorgen voor een verstoord balans tussen werk en privé. Het is belangrijk om beide kanten van deze balans te analyseren en te zoeken naar een oplossing, om werkstress te verminderen en in de toekomst te voorkomen.

 

Aandacht voor stress vanuit Den Haag: aanpak van psychosociale arbeidsbelasting

Vanuit de (huidige) Arbowet is elke werkgever in Nederland verplicht om aandacht te besteden

aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), met het doel verzuim door stress op het werk te verminderen én tegen te gaan. De wet benoemt de volgende thema’s, waar de werkgever in zijn preventiebeleid op het gebied van werkstress en ziekteverzuim aandacht aan moet schenken: discriminatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.

 

Minister Asscher gaat de komende jaren samen met werkgevers en werknemers uiteenlopende psychische klachten, zoals een burn-out, ten gevolge van stress op het werk bespreekbaar maken en aanpakken. Ook de Inspectie SZW gaat de komende jaren extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

 

Werkstress voorkomen? Verminderen van werkdruk is niet de oplossing

Om werkstress te voorkomen richten veel werkgevers en werknemers zich voornamelijk op het verminderen van de werkdruk, door bijvoorbeeld het aantal taken te verlagen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangewezen dat deze aanpak op het gebied van stressreductie werkt, als een werknemer al psychisch ziek is, maar dat dit niet de oplossing is om werkgerelateerde stressklachten zoals een burn-out te voorkomen. Om stress op het werk te verminderen, is het juist van belang dat de werknemer energiebronnen benut (zoals collega’s in te schakelen voor ondersteuning en op een efficiënte wijze invulling te geven aan het werk) en zichzelf hierdoor beschermt tegen psychische klachten, veroorzaakt door werkstress of een burn-out. Werknemers die hun energiebronnen ten alle tijde optimaal benutten, kunnen namelijk beter omgaan met de werkbelasting en stress op het werk.

 

Vaak krijgen mensen energie van iets wat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten. Deze energiebronnen zorgen ervoor dat de werknemer beter met de ervaren werkdruk en werkstress omgaat. De werknemer behoudt zijn energie en werkplezier.

 

Stress symptomen herkennen en de ervaren werkdruk verlagen

ArboNed kan samen met u de ervaren werkdruk onder uw werknemers verlagen:

  • Door een vroegtijdige signalering van mogelijke overbelasting en overmatige stress, snelle interventie en een daadkrachtige verzuimaanpak wordt langdurig verzuim als gevolg van werkstress voorkomen.
  • Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA wordt veroorzaakt door stress op het werk en beschouwd als de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. De aanpak van werkdruk en werkstress zijn een van de thema’s die in dit beleid aan bod moeten komen. U kunt dit preventiebeleid zelf vormgeven, of u stelt dit samen op met een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed.
  • ArboNed kan uw leidinggevenden trainen in hoe zij kunnen omgaan met verzuim door stress op het werk, of uitval door bijvoorbeeld een burn-out. Wat mag u wel en niet vragen? Hoe gaat u om met privézaken die stressklachten en ziekteverzuim veroorzaken?
  • Met de Energiemeter krijgt u inzicht in de voorspellers van arbeidsprestaties én het maakt uw werknemers bewust hoe zij hun energie, betrokkenheid en werkplezier kunnen verhogen. Door actief de energiebronnen te stimuleren, voorkomt u uitval door psychische klachten en beroepsziekten als gevolg van werkstress of een burn-out. Met behulp van deze aanpak ervaren uw werknemers bovendien minder werkdruk.
Gelezen 867 keer

UwArtikel.nluwartikel logo
UwArtikel.nl is een website waarop je gratis artikelen kunt plaatsen.

Om artikelen te plaatsen dien je cookies te accepteren en vervolgens te registreren en in te loggen op de website van UwArtikel.nl.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save