De wettelijke voorwaarden voor ontslag op staande voet

Date dinsdag, 13 februari 2018 15:32 |   | 

Ontslag op staande voet zit niemand op te wachten. Het heeft voor de getroffen werknemer grote gevolgen. Per direct verliest hij zijn recht op loon, hij krijgt geen ontslagvergoeding mee en er kan geen WW verkregen worden. Ook kan het soms moeilijk blijken om na ontslag op staande voet elders werk te vinden. Daarom zijn de wettelijke voorwaarden om ontslag op staande voet te mogen verlenen erg streng. 

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan de werknemer naar de rechter om het ontslag aan te vechten. Hij kan ofwel berusten in het ontslag, maar schadevergoeding vorderen van de (ex-)werkgever omdat het op onterechte gronden is verleed. Ofwel kan er voor gekozen worden om de rechter het ontslag te laten vernietigen. De rechter verklaart dan dat het ontslag niet geldig was en de werknemer nog altijd in dienst is. De werknemer moet wel snel zijn: Er geldt een vervaltermijn (verjaringstermijn) van 2 maanden vanaf de ontslagdatum.

De wettelijke voorwaarden voor ontslag op staande voet zijn:

1. Er moet sprake zijn van een zogenaamde dringende reden voor ontslag. Dat is een ernstige ontslagreden, die zodanig is dat van werkgever niet gevergd kan worden het dienstverband ook maar korte tijd voort te zetten. Voorbeelden hiervan zijn diefstal en verduistering van bedrijfseigendommen (ook van niet dure zaken), fraude, bedreiging of geweld op het werk, hardnekkige werkweigering, etc. 

2. De werkgever moet het ontslag 'onverwijld' verlenen. Dat betekent dat er geen oude koeien uit de sloot gehaald mogen worden. Het ontslag moet snel nadat de reden bekend wordt bij werkgever verleend worden. Wel kunnen oude feiten in het geheel meewegen. 

3. De ontslagreden moet meteen ook duidelijk worden vermeld. Meestal wordt dit bevestigd in een ontslagbrief (vrijwel) meteen volgt.

Naast deze wettelijke voorwaarden, is in de jurisprudentie ook bepaald dat het ontslag niet disproportioneel mag zijn. Er moet een belangenafweging gemaakt zijn en rekening gehouden zijn met de persoonlijke omstandigheden.

Gelezen 645 keer
rolandg

Wij zijn een informeel en laagdrempelig juridisch advieskantoor dat volledig gespecialiseerd is in ontslagzaken en vaststellingsovereenkomsten. Wij hebben als doel om juridische informatie en rechtshulp toegankelijk te maken voor alle werknemers. 

Website: https://vaststellingsovereenkomst.info

Social Profiles

UwArtikel.nluwartikel logo
UwArtikel.nl is een website waarop je gratis artikelen kunt plaatsen.

Om artikelen te plaatsen dien je cookies te accepteren en vervolgens te registreren en in te loggen op de website van UwArtikel.nl.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save