Teamvorming: een team samenstellen, 3 tips!

Date donderdag, 02 juli 2015 06:49 |   | 

In dit artikel geven we u drie teamvorming tips om goede teams samen te stellen. Een “winnend” team samenstellen is namelijk nog niet zo gemakkelijk. Zeer regelmatig worden er teams gevormd die, om verschillende redenen, niet optimaal functioneren. De teamsamenstelling is bij deze teams vaak niet in ideaal. Met deze 3 tips willen we u een aantal praktische handvaten meegeven die u direct kunt toepassen wanneer u op het punt staat een team te vormen.

Tip 1: kies voor diversiteit

De eerste tip die wij u willen meegeven, is te kiezen voor voldoende diversiteit. Teams met veel verschillende mensen, presteren namelijk beter dan teams met onderling minder verschillen. Dit komt doordat mensen met verschillende kwaliteiten en overtuigingen elkaar kunnen versterken. Diversiteit haalt het beste in mensen naar boven. Combineer dus gerust mannen met vrouwen, oudere mensen met jongere mensen, personen met verschillende etnische achtergronden, opleidingen, talenten, kwaliteiten en overtuigingen met elkaar.

Tip 2: Maak teams niet te groot

Als tweede tip willen we u adviseren teams niet te groot te maken. Uit onderzoek dat door de jaren heen is uitgevoerd, blijkt dat de ideale omvang van een team ligt tussen de 5 en 8 personen. Wijk hier niet te veel vanaf! Mensen kunnen het best samenwerken in teams van deze grootte. De leden uit een team hebben met deze groepsgrootte de mogelijkheid elkaar te leren kennen en kunnen taken en doelen goed met elkaar afstemmen. Bestaat een team uit 25 personen? Dan worden dit soort zaken een stuk lastiger.

Tip 3: Stel een goede leider aan

De laatste teamvorming tip die we u willen meegeven, is het aanstellen van een goede leider. Kies de leider van de groep aan het begin van de rit. Hij of zij krijgt hiermee de verantwoordelijkheid in te grijpen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld als het team de verkeerde richting opgaat of wanneer er een conflict ontstaat. Daarnaast zorgt de leider ervoor dat de doelstellingen helder blijven en het bereiken van deze doelstellingen niet uit het oog wordt verloren. Hij of zij stelt richtlijnen en instructies op voor de teamleden terwijl er anderzijds nog voldoende ruimte blijft voor de teamleden om met oplossingen te komen.

Meer weten over teamvorming en het samenstellen van winnende teams?

Gelezen 708 keer

UwArtikel.nluwartikel logo
UwArtikel.nl is een website waarop je gratis artikelen kunt plaatsen.

Om artikelen te plaatsen dien je cookies te accepteren en vervolgens te registreren en in te loggen op de website van UwArtikel.nl.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save